ביטוח דירה ומשכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני כיסויים עיקריים:

ביטוח חיים מבטח את חייו של נוטל המשכנתא, כך שבמקרה שיילך לעולמו בטרם עת חלילה, תכנס חברת הביטוח
לנעליו ותשלם את יתרת המשכנתא על מנת שהעול לא יפול על בני משפחתו.

כיסוי נוסף – ביטוח מבנה הדירה המכסה את המבנה כנגד נזקים כגון אש, רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים, כמפורט מטה.
כיסוי ביטוחי זה מבטיח שבמקרה של נזק למבנה, חברת הביטוח תעמיד את הסכום הנדרש לשיקומו, וכך
יובטח שכל חסכונותיו של המבוטח שהושקעו במבנה לא יירדו לטמיון ויהיה באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו, ובה בעת יובטח
לנותן המשכנתא שאחד הבטחונות המרכזיים שקיבל בעת מתן המשכנתא, דהיינו המבנה, ימשיך להתקיים.

נותן המשכנתא דורש עריכת ביטוח משכנתא על מנת להבטיח לעצמו החזר המשכנתא במקרה שיתרחש אחד המקרים המפורטים לעיל.

ביטוח דירה

ביטוח דירה נועד לכסות את דירתכם בפני סיכונים שונים כגון:
אש, ברק, התפוצצות, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה ועוד.

 ביטוח דירה מורכב משני פרקים עיקריים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה.

ביטוח מבנה מכסה את הקירות וצמודותיהם כגון ארונות קיר ומטבח, מזגנים וכו’ כנגד הסיכונים הנ”ל.

ביטוח תכולה מכסה את פריטי התכולה הנמצאים בדירה כנגד אותם סיכונים .

בשנים האחרונות מאפשרות חברות ביטוח שונות לרכוש ביטוח תכולה על בסיס כל הסיכונים שהינו ביטוח נרחב ביותר
המכסה כל נזק תאונתי שאירע לתכולה למעט כמה נזקים המוצאים במפורש מכלל כיסוי ביטוחי.
כך, לדוגמא, במסגרת כיסוי כל הסיכונים מכוסים גם נזקי שבר.

פוליסת ביטוח דירה מכסה בדרך כלל תכשיטים בשיעור 10% מסכום ביטוח התכולה על בסיס כל הסיכונים, דהיינו התכשיטים
מכוסים בכל מקום בשטח מדינת ישראל גם כנגד אבדן.
ניתן לבטח תכשיטים בסכומים גבוהים יותר תמורת תשלום נוסף.
על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם, חשוב שתהיה הערכת תכשיטים, של מעריך או צורף מוסמך, שאם לא כן יפגע הכיסוי
הביטוחי.
כיום נוהגות רוב חברות הביטוח להעניק כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים בשיעור 20% מסכום ביטוח התכולה, כאשר הדירה
מצויה בקומת ביניים או כשהתכולה מבוטחת על בסיס כל הסיכונים.

ניתן לבטח חפצים מסויימים בביטוח כל הסיכונים כגון מצלמות ומחשבים ניידים שיכוסו גם בעת המצאם מחוץ לדירה בכל
שטח ישראל, גם כנגד אבדן או שבר.
הביטוח לא יחול בעת המצאותם של הפריטים הללו ברכב בלתי מאוייש.

מבוטחים המפעילים עסק מדירתם, יכולים להרחיב את הפוליסה לכסות פעילות עסקית. במסגרת כיסוי זה יבוטח הרכוש השייך
לעסק וכמו כן צד שלישי בגין פעילות העסק וחבות מעבידים בגין עובדיו.
הרחבת פעילות עסקית בפוליסת ביטוח דירה מוגבלת לסוגי עסקים שונים כגון מרפאה, משרד וכדו’.

כמו כן מעניקה פוליסת ביטוח דירה כיסויים נוספים כגון כיסוי צד שלישי שנועד לבטח את אחריותכם במקרה של נזק גוף או
רכוש לצד שלישי וכן כיסוי חבות מעבידים שנועד לכסות את אחריותכם בגין נזק גוף לעובד/ת משק הבית.