ביטוח עובדים זרים ותיירים

ביטוח עובדים זרים

מעסיקו של עובד זר מחוייב לבטחו בביטוח רפואי בהתאם להוראות
החוק. שביטוח זה נועד להבטיח את זכויותיו הרפואיות של העובד
במקרה שיחלה. ביטוח בריאות לעובדים זרים מעניק להם כיסוי רפואי
מקיף בהתאם לדרישות החוק והופך אותם בעצם לחברי קופת חולים
הזכאים לקבל טיפול כמו כל אזרח ישראלי, הכולל בין היתר הוצאות אשפוז וניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בדיקות, ביקור רופא ועוד.

ביטוח תיירים

ביטוח תיירים מעניק להם ביטוח רפואי מקיף בעת שהותם בישראל והופך אותם בעצם לחברי קופת חולים הזכאים לקבל טיפול כמו כל אזרח ישראלי, הכולל בין היתר הוצאות אשפוז וניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בדיקות, ביקור רופא ועוד.