ביטוח רכב

ביטוח רכב נועד לכסות את רכבכם כנגד סיכונים שונים, בכפוף לסוג הביטוח שנרכש:

ביטוח רכב מקיף – נועד לכסות נזקים תאונתיים לרכב, בין אם
אירעו בזמן נסיעה או בחניה.
עלות ביטוח מקיף לרכב נקבעת לפי כמה פרמטרים כגון:
סוג הרכב ושנת היצור, גיל הנהגים ברכב ועבר התביעות במשך 3 שנים אחרונות.

בנוסף, ניתן לרכוש במסגרת ביטוח רכב מקיף גם הרחבות
נוספות כגון: שירותי דרך וגרירה, כיסוי שמשות ורדיו.

ביטוח רכב צד שלישי – נועד לכסות את אחריותכם לנזקים שגרמתם לרכושו של צד שלישי, בין אם. מדובר בנזקים לרכב
אחר, למבנה או לרכוש אחר מכל סוג.

גם במסגרת ביטוח צד שלישי רכב ניתן לרכוש הרחבות כגון שירותי דרך וגרירה וכיסוי שמשות.

קיימים שני סוגי ביטוח צד שלישי:

  • עם השתתפות עצמית רגילה
  • עם ביטול השתתפות עצמית. בהתאם לסעיף זה, אם הנזק שנגרם לצד ג’ עולה על סכום ההשתתפות העצמית
    הנקובה בפוליסה (כ- 1000 ש”ח), אזי על המבוטח לא חלה כל השתתפות עצמית ותביעת צד שלישי משולמת במלואה
    על ידי חברת הביטוח.

ביטוח חובה – נדרש על פי הוראות החוק ונועד לבטח את אחריות המשתמש ברכב לנזקי גוף. שנגרמו לנוסעים ברכב ו/או להולכי
רגל מחוצה לו.