ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד לכסותכם במקרה של נזק גוף כתוצאה מתאונה חס וחלילה, בין אם התאונה אירעה בבית, בעבודה או בכל מקום אחר.

הביטוח כולל כיסויים בגין מוות ו/או נכות כתוצאה מתאונה וכן פיצוי בגין אי כושר לעבודה כתוצאה מתאונה וזאת לתקופה מקסימלית של 104 שבועות בדרך כלל.

עלות הביטוח מתבססת על גיל המבוטח ועיסוקו, כאשר בגיל מבוגר נגבית “תוספת גיל”, ומגיל 65, חברות הביטוח לא יסכימו בדרך כלל לערוך ביטוח זה למבוטח חדש.

לביטוח תאונות אישיות ניתן אף להוסיף כיסוי מחלות, כך שבמקרה של אי כושר לעבודה כתוצאה ממחלה, ישולם פיצוי שבועי בהתאם לסכום
שנקבע.