מספרי חירום

גרירה ושירותי דרך
נתי שירותי דרך 8808*
שגריר 8888*
דרכים 2526*
תיקון נזקי צנרת
ש.ח.ר
למבוטחי הפניקס, מנורה, כלל, אליהו
5420*
אחים יהב
למבוטחי הראל
1-800-001-007
דירה: שירות תיקונים למכשירי חשמל
אמינות אקספרס
למבוטחי הפניקס, אליהו
1-700-70-71-71
מעבדות פל
למבוטחי מנורה, כלל, הראל
1-800-221-808
מוקדי חרום בריאות
כלל חברה לביטוח 5590*
הראל חברה לביטוח 1-800-41-44-22
הפניקס חברה לביטוח 1-800-41-44-22
מנורה חברה לביטוח 1-800-60-51-51
מגדל חברה לביטוח 9535659 – 03
איילון חברה לביטוח 6677*
מוקד חירום נסיעות חו”ל
הראל חברה לביטוח 03-7547030